Nasvietený priechod pre chodcov v lokalite Dubina

Obec Hranovnica sa dlhodobo snaží zvyšovať bezpečnosť cestnej premávky v obci. V ostatných rokoch boli vybudované chodníky okolo ciest prvej aj tretej triedy a nasvietených bola väčšina priechodov pre chodcov v obci. V tomto trende chceme a budeme pokračovať.

Od leta 2020 sme pripravovali aj osvetlenie priechodu pre chodcov v lokalite Dubina, ktorý bol hlavne počas zimných mesiacov rizikovým miestom. Vzhľadom na to, že tieto pozemky nie sú vo vlastníctve Obce a na danom mieste nie je vybudovaná sieť verejného osvetlenia, hľadali sa možnosti, ako osvetlenie realizovať. Po doriešení všetkých podrobností sme v decembri minulého roka vystavili dodávateľovi objednávku s termínom realizácie január 2021. Keďže dodávateľ je z Českej republiky, jeho montážnici sa nemohli kvôli opatreniam súvisiacim s pandémiou ochorenia COVID-19 dostať na územie SR. Z uvedeného dôvodu došlo k realizácií osvetlenia až v týchto dňoch.

Veríme, že aj týmto krokom prispejeme k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov aj návštevníkov obce Hranovnica.

 

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta Obecného úradu v Hranovnici

Mohlo by Vás zaujímať...