Obnovenie stránkových hodín Obecného úradu v Hranovnici

Vzhľadom na opatrenia vlády Obec Hranovnica oznamuje obyvateľom a ostatným klientom, že Obecný úrad v Hranovnici obnoví stránkové hodiny pre verejnosť od pondelka 19.4.2021.

Stránkové hodiny budú až do odvolania nasledovné:

Stránkové hodiny Obecného úradu v Hranovnici platné od 19.4.2021
Pondelok 7.30 – 11.00 13.00 – 15.00
Streda 7.30 – 11.00 13.00 – 16.00
Piatok 7.30 – 11.00

Do budovy bude umožnený vstup len návštevníkom, ktorí sa budú vedieť preukázať potvrdením o vykonaní testu na ochorenie COVID-19 s negatívnym výsledkov nie starším ako 7 dní (môže sa zmeniť podľa zaradenia okresu Poprad v rámci COVID-automatu) alebo iným dokladom, ktorý ho nahrádza (napr. potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace).

Pri vstupe do budovy budú musieť všetci návštevníci vykonať dezinfekciu rúk a naďalej ostáva v platnosti povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom triedy FFP2, KN95, alebo N95.

V Hranovnici, dňa 14.4.2021

 

Vladimír Horváth
starosta obce

Mohlo by Vás zaujímať...