Testovanie na COVID-19 čakajú zmeny: Od 1.5. sa už bude testovať len v sobotu, otvorené budú 2 odberné miesta (až do 19.30 hod.), v nedeľu sa už testovať nebude

Obec Hranovnica oznamuje, že v súvislosti so zlepšujúcou sa epidemiologickou situáciou ohľadne šírenia ochorenia COVID-19, dochádza k zmenám v systéme antigénového testovania aj v našej obci.

Od soboty 1. mája 2021 sa už v nedeľu testovať nebude. Obe odberné miesta budú otvorené pre všetkých občanov, čiže sa ruší doposiaľ platný harmonogram testovania na odbernom mieste č. 2 (v základnej škole).

Pripomíname všetkým záujemcom o testovanie, že podľa platných nariadení je vstup do priestorov interiéru odberného miesta možný len s použitím respirátora FFP2, KN95, alebo N95. Výnimky z tohoto nariadenia si môžete prečítať vo Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest zo dňa 15.4.2021.

Povinnosťou občana je pri registrácii na testovanie preukázať sa platným občianskym preukazom, alebo preukazom poistenca. Na testovanie nie je potrebná žiadna registrácia ani prihlasovanie.

V obci Hranovnica budú zriadené 2 odberné miesta:

  • prvé odberné miesto sa bude nachádzať v budove obecného úradu (vstup zo strany od knižnice),
  • druhé odberné miesto bude v budove základnej školy.

Testovanie sa na oboch odberných miestach uskutoční dňa 1.5.2021 (sobota) v čase od 8.00 hod. do 19.30 hod. Prestávka bude v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod. (posledný odber pred prestávkou bude o 12.30 hod.).

odbery prestávka odbery
sobota
1.5.2021
8.00 – 12.30
(12.30-13.00 čas potrebný na vyhodnotenie posledných testov)
13.00 – 14.00 14.00 – 19.30
(19.30-20.00 čas potrebný na vyhodnotenie posledných testov)

 

Priebeh testovania

Po vstupe do odberného miesta si občan vydezinfikuje ruky. Dezinfekcia bude na vyhradenom mieste. Následne vykoná jednoduché administratívne úkony, preukázanie sa občianskym preukazov, kartičkou poistenca. Administratívny pracovník vypíše formulár potrebný na registráciu. Po registrácií, bude osobe pridelené identifikačné číslo a vreckovka. Osoba pristúpi k odpadovému košu, vyfúkne si nos, odkašle a zahodí vreckovku. Zdravotníkovi osoba odovzdá pridelené identifikačné číslo. Ten následne odoberie jemnou tyčinkou vzorku z nosa. Čakanie na výsledky prebieha vo vyhradenom vydezinfikovanom priestore. Po vyhodnotení testu zdravotník vyznačí na certifikáte výsledok testovania a následne ho odovzdá testovanej osobe (spolu s inštrukciami – v prípade negatívneho aj pozitívneho výsledku). Osoba odchádza z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do 14 – dňovej karantény. Maloletí prídu spolu so svojimi rodičmi, ktorí zároveň za nich preberú aj výsledok testovania. 

 

Mohlo by Vás zaujímať...