Základná škola oznamuje: Od pondelka 3.5. sa obnovuje riadne školské vyučovanie pre všetkých žiakov školy

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica oznamuje rodičom a žiakom školy, že na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021 a na základe COVID automatu s účinnosťou od 3. mája 2021 (pondelok) sa obnovuje riadne školské vyučovanie pre všetkých žiakov základnej školy, to znamená pre všetky triedy 0. – 9. ročníka.

Pre nástup žiaka do školy nie potrebný negatívny test na ochorenie COVID-19 zákonného zástupcu žiaka, ani žiakov 5. – 9. ročníka.

Upozornenie:

Z dôvodu ochrany zdravia zamestnancov školy je vstup do budovy školy povolený iba osobám, ktoré sa preukážu negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní. Preukazovať sa negatívnym testom nemusia iba osoby, na ktoré sa vzťahuj výnimky podľa vyhlášky ÚVZ SR.

 

Mgr. Ľubica Šifrová
riaditeľka školy

Mohlo by Vás zaujímať...