Plánované prerušenia distribúcie elektriny v mesiaci máj 2021

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v mesiaci máj 2021 sú v obci Hranovnica plánované nasledovné prerušenia distribúcie elektriny:

4. máj 2021 (utorok) od 11.10 do 13.40 hod.: 

  • ul. Sládkovičova, SNP, Štúrova
    (adresy a čísla dotknutých odberných miest sú v priloženom dokumente)

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice:
Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny – 4. máj 2021
(publikované 31.3.2021)

7. máj 2021 (piatok) od 11.00 do 13.30 hod.: 

  • Dubina, Dubina 1, Dubina 2
    (adresy a čísla dotknutých odberných miest sú v priloženom dokumente)

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice:
Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny – 7. máj 2021
(publikované 31.3.2021)

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo vašej obci. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované prerušenia na nevyhnutné minimum.  Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).

Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny posiela VSD v zákonom stanovenej lehote v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike. V zmysle tohto zákona tiež platí pravidlo, že odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívateľ portálu môžete nastaviť eKomunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení distribúcie, či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho odberného miesta bude dostávať e-mailom.

VSD, a.s

Mohlo by Vás zaujímať...