Výzva na predloženie cenovej ponuky č.1/2021: Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na stavbu IBV Dolina

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 1/2021.

Predmetom zákazky je Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na stavbu IBV Dolina (zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Výzva na predloženie ponuky č.1/2021: Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na stavbu IBV Dolina
(publikované 5.5.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Príloha k výzve na predloženie ponuky č.1/2021 (Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na stavbu IBV Dolina) – lokalizácia
(publikované 5.5.2021)

Mohlo by Vás zaujímať...