V sobotu 22.5. sa bude testovať na COVID-19, otvorené budú 2 odberné miesta

Obec Hranovnica oznamuje, že nakoľko od posledného testovania na COVID-19 uplynuli už takmer 3 týždne a mnohým občanom čoskoro skončí platnosť negatívneho testu, v sobotu 22.5.2021 sa v Hranovnici opäť bude testovať na prítomnosť ochorenia COVID-19.

Vstup do priestorov interiéru odberného miesta je aj naďalej možný len s použitím respirátora FFP2, KN95, alebo N95. Povinnosťou občana je pri registrácii na testovanie preukázať sa platným občianskym preukazom, alebo preukazom poistenca. Na testovanie nie je potrebná žiadna registrácia ani prihlasovanie.

V obci Hranovnica budú zriadené 2 odberné miesta:

  • prvé odberné miesto sa bude nachádzať v budove obecného úradu (vstup zo strany od knižnice),
  • druhé odberné miesto bude v budove základnej školy.

Testovanie sa na oboch odberných miestach uskutoční v čase od 8.00 hod. do 17.30 hod. Prestávka bude v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod. (posledný odber pred prestávkou bude o 12.30 hod.).

odbery prestávka odbery
sobota
22.5.2021
8.00 – 12.30
(12.30-13.00 čas potrebný na vyhodnotenie posledných testov)
13.00 – 14.00 14.00 – 17.30
(17.30-18.00 čas potrebný na vyhodnotenie posledných testov)

 

Priebeh testovania

Po vstupe do odberného miesta si občan vydezinfikuje ruky. Dezinfekcia bude na vyhradenom mieste. Následne vykoná jednoduché administratívne úkony, preukázanie sa občianskym preukazov, kartičkou poistenca. Administratívny pracovník vypíše formulár potrebný na registráciu. Po registrácií, bude osobe pridelené identifikačné číslo a vreckovka. Osoba pristúpi k odpadovému košu, vyfúkne si nos, odkašle a zahodí vreckovku. Zdravotníkovi osoba odovzdá pridelené identifikačné číslo. Ten následne odoberie jemnou tyčinkou vzorku z nosa. Čakanie na výsledky prebieha vo vyhradenom vydezinfikovanom priestore. Po vyhodnotení testu zdravotník vyznačí na certifikáte výsledok testovania a následne ho odovzdá testovanej osobe (spolu s inštrukciami – v prípade negatívneho aj pozitívneho výsledku). Osoba odchádza z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do 14 – dňovej karantény. Maloletí prídu spolu so svojimi rodičmi, ktorí zároveň za nich preberú aj výsledok testovania. 

 

Mohlo by Vás zaujímať...