VSD, a.s. vyzýva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

Východoslovenská distribučná, a. s. vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území Hranovnica, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení v termíne do 10.6.2021.

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice:
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
(publikované 18.5.2021)

Mohlo by Vás zaujímať...