Testovanie na COVID-19 v sobotu 22.5. odhalilo opätovný nárast počtu pozitívnych osôb

Po troch týždňoch mali v sobotu 22.5.2021 občania Hranovnice opäť možnosť dať sa otestovať na prítomnosť ochorenia COVID-19.

Mobilné odberné miesta boli zriadené v budove obecného úradu a základnej škole.

Na odbernom mieste č.1 (obecný úrad) sa otestovalo 257 ľudí, z ktorých 2 odbery boli pozitívne. Testovania na odbernom mieste č.2 (základná škola) sa zúčastnilo 428 občanov, z ktorých bolo 5 testov pozitívnych.

Celkovo sa v sobotu 22. mája 2021 na oboch odberných miestach v Hranovnici otestovalo 685 osôb, z ktorých bolo 7 odberov pozitívnych (1,02 %, všetko občania Hranovnice).

Pre zaujímavosť uvádzame, že zistenú mieru pozitivity nad 1% sme mali v Hranovnici naposledy počas víkendu 27.-28. februára 2021, kedy sa otestovalo 952 osôb, z ktorých 10 testov bolo vyhodnotených pozitívne (1,05%)

Vzhľadom na opätovný nárast počtu pozitívne testovaných osôb, vyzývame aj naďalej občanov na dôsledné dodržiavanie všetkých platných protiepidemických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

 

Ing. Martin Valluš
zástupca starostu obce

Mohlo by Vás zaujímať...