Vydávanie nádob na kompostovanie odpadu (kompostérov)

ilustračný obrázok, zdroj: www.kompostuj.me

Obec Hranovnica oznamuje obyvateľom, ktorí nahlásili svoj záujem o nádobu na kompostovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, že ich vydávanie sa uskutoční pri budove Obecného úradu v Hranovnici (pri vchode do Klubu obce) v nasledovných termínoch:

  • pondelok 28.6.2021 od 8.00 do 11.00 hod. a  od 13.00 do 15.00 hod.
  • streda 30.6.2021 od 8.00 do 11.00 hod. a od 14.00 do 16.30 hod.

Za účelom prevzatia kompostéra sa obyvateľ nahlási u p. Juráčkovej, podpíše čestné prehlásenie o prevzatí kompostéra a o tom, že on a členovia jeho domácnosti budú kompostovať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

Kompostér mu následne odovzdajú zamestnanci Obce v rozloženom stave.

Môže sa Vám ešte páčiť...