Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 3/2021: Parkovisko pri bytových domoch na ul. Budovateľskej

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica, podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 3/2021.

Predmetom zákazky sú stavebné práce – Parkovisko pri bytových domoch na ul. Budovateľskej.

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Výzva na predloženie ponuky č.3/2021: Parkovisko pri bytových domoch na ul. Budovateľskej
(publikované 8.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Príloha k výzve na predloženie ponuky č.3/2021: Zadanie s výkazom výmer
(publikované 8.7.2021)

Môže sa Vám ešte páčiť...