Oznam pre rodičov žiakov, ktorí majú záujem o desiatové balíčky v budúcom šk. roku

Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí budú od septembra navštevovať základnú alebo materskú školu v našej obci, že dotácia na stravovanie (desiatové balíčky), bude poskytnutá len:

  • deťom z rodín poberateľov dávky v hmotnej núdzi,
  • deťom z rodín pod hranicou životného minima,
  • pre vyživované deti, na ktoré si rodič neuplatňuje nárok na daňový bonus.

Rodičia, ktorí majú záujem o stravovanie, sú povinní do 6. augusta 2021 priniesť na obecný úrad potvrdenie o tom, že rodina je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo je pod hranicou životného minima a prísť vypísať čestné vyhlásenie. Rodičia, ktorí do uvedeného dátumu neprídu, dotácia na stravovanie dieťaťu nebude poskytnutá.

Mohlo by Vás zaujímať...