Zrušenie výzvy na predloženie cenovej ponuky č. 2/2021: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Hranovnica

Verejný obstarávateľ týmto ruší verejné obstarávanie – výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 2/2021 zo dňa 8.7.2021 podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a bodu 15. výzvy.

Dôvodom je zmena okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Zrušenie výzvy na predloženie ponuky č.2/2021: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Hranovnica
(publikované 15.7.2021)

Mohlo by Vás zaujímať...