Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 4/2021: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Hranovnica

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 4/2021.

Predmetom zákazky sú Stavebné práce – Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Hranovnica.

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Výzva na predloženie ponuky č.4/2021: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Hranovnica
(publikované 19.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Príloha k výzve na predloženie ponuky č.4/2021: Výkaz výmer č.1 – Statika
(publikované 19.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Príloha k výzve na predloženie ponuky č.4/2021: Výkaz výmer č.2 – Izolácia
(publikované 19.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Príloha k výzve na predloženie ponuky č.4/2021: Výkaz výmer č.3 – Elektroinštalácia
(publikované 19.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Príloha k výzve na predloženie ponuky č.4/2021: Výkaz výmer č.4 – Svietidlá
(publikované 19.7.2021)

Mohlo by Vás zaujímať...