Základná škola oznamuje: Vo štvrtok 2.9. sa uskutoční slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022

Riaditeľka Základnej školy v Hranovnici oznamuje žiakom a rodičom žiakov, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 (štvrtok) o 9.00 hod. pred budovou školy.

Harmonogram:

 • 8.45 – 9.00 hod. – nástup žiakov pred budovou školy podľa pokynov triednych učiteľov
 • 9.00 – slávnostné otvorenie školského roka
  • Hymna SR
  • Báseň
  • Príhovor riaditeľky školy
  • Organizačné pokyny

Po skončení slávnostného otvorenia:

 • 0. a 1. ročníky– úvodné pokyny v triedach. Žiaka môže sprevádzať do triedy len jeden rodič, ktorý pred vstupom do školy podpíše Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka školy.

Pred vstupom do budovy školy bude vykonaný ranný filter a  odovzdanie Vyhlásenia o bezpríznakovosti žiaka.Bez vyplneného a podpísaného Vyhlásenia o bezpríznakovosti žiaka a prekrytia horných dýchacích ciest (rúško), nebude žiak vpustený do budovy školy.

 • 2. – 9. ročníky – úvodné pokyny na školskom dvore

 

Z dôvodu dodržiavania protiepidemiologických opatrení v súlade s platnými nariadeniami Ministerstva školstva je povolený vstup do areálu školy len rodičom žiakov nultého a prvého ročníka.

Prosíme rodičov žiakov 2. – 9. ročníka aby počas slávnostného otvorenia nového školského roka nevstupovali do areálu školy.

 

Mgr. Ľubica Šifrová
riaditeľka školy

Môže sa Vám ešte páčiť...