Prešovský samosprávny kraj oznamuje: Do 24.9. máte možnosť pripomienkovať cestovné poriadky

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy, tak ako každoročne, plánuje vykonať zmeny v cestovných poriadkoch. Z uvedeného dôvodu vyzýva zástupcov miest a obcí k pripomienkovaniu nového cestovného poriadku.

Touto cestou vyzývame občanov, ktorí majú nejaké návrhy na zmeny odchodov/príchodov jednotlivých spojov, aby podali pripomienky na obecný úrad v termíne najneskôr do piatku 24. septembra 2021.

Pripomíname, že podnety k jednotlivým zmenám by malo reprezentovať skupinu obyvateľov a nie jednotlivcov.

Môže sa Vám ešte páčiť...