Vyhlásenie výberového konania na pozíciu referent účtovníctva a rozpočtovníctva

Obec Hranovnica v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje voľné pracovné miesto – referent účtovníctva a rozpočtu obce.

1. Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky na výkon funkcie:

 • úplné stredné vzdelanie s maturitou ekonomického smeru,
 • znalosť legislatívy v oblasti podvojného účtovníctva a rozpočtovníctva,
 • bezúhonnosť,
 • práca s počítačom,
 • prax v účtovníctve v samospráve,
 • prax v programe URBIS výhodou.

2. Uchádzač o funkciu predloží nasledovné doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania, ktorá bude obsahovať jeho meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a kontaktné údaje (e-mail a telefónne číslo);
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na účely vykonania výberového konania.

3. Rozsah úväzku:

 • Pracovný pomer bude uzavretý na plný pracovný úväzok, t.j. 1,0

4. Výška mzdy:

 • V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z.

5. Doručenie žiadosti:

Žiadosti s prílohami podľa bodu 2. zasielajte na mailovú adresu prednosta@hranovnica.sk

6. Pohovor:

 • Uchádzači, ktorí splnia všetky stanovené náležitosti budú pozvaní na osobný pohovor, na ktorom budú prezentované ich vedomosti a skúsenosti.

7. Termín nástupu do zamestnania

 • Ihneď

 

V Hranovnici, dňa 14.9.2021

 

Vladimír Horváth
starosta obce

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Vyhlásenie výberového konania na pozíciu referent účtovníctva a rozpočtovníctva
(publikované 14.9.2021)

Môže sa Vám ešte páčiť...