Obec Hranovnica upozorňuje verejnosť: Autobusová zastávka nie je smetisko!

Obec Hranovnica upozorňuje občanov, aby nevyhadzovali komunálny odpad z domov a chatiek na autobusové zastávky.

Pripomíname, že Obec Hranovnica pre svojich občanov zabezpečuje 2x mesačne zber komunálneho odpadu, ako aj v pravidelných intervaloch zber rôznych druhov separovaného odpadu. K dispozícii je pre občanov Hranovnice taktiež Zberný dvor pod Dubinou.

Záhradkárov, ktorí majú svoje rekreačné chatky na Dubine, upozorňujeme, že komunálny odpad, ktorý vyprodukujú na chatkách, je potrebné odniesť do mesta (alebo obce), kde majú trvalý pobyt, tzn. platia tam poplatok za vývoz komunálneho odpadu. Zároveň pripomíname, že toto mesto, alebo obec na nich poberá podielové dane.

Autobusová zastávka je vizitkou nielen našej obce, ale aj komunity ľudí, ktorí odtiaľto pravidelne cestujú. Aj keď zamestnanci Obce tieto čierne skládky v konečnom dôsledku vždy vyčistia, sme presvedčení, že každému cestujúcemu sa príjemnejšie čaká na čistej autobusovej zastávke, ako na zapáchajúcej kope odpadkov.

Je len na našom vlastnom rozhodnutí a svedomí, ako bude vyzerať prostredie, ktorým sa prezentujeme a v ktorom žijeme.

 

Ing. Martin Valluš
zástupca starostu obce

 

foto: Ing. Martin Valluš

Mohlo by Vás zaujímať...