Spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. nás upozornila na vytváranie čiernej skládky pri bytovom dome na ul. SNP

Spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. nás upozornila, že pri poslednom vývoze komunálneho odpadu (v utorok 21.9.2021) zaznamenali pri bytovom dome na ul. SNP („Gazdovský dvor“), že „ľudia dávajú vrecia s odpadom ku prevádzke s rozličným tovarom, kde sa odpad hromadí a vytvára sa tam divoká skládka“.

Vyzývame občanov, aby od tohoto konania upustili. Zberová spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. nesmie a ani nebude vyvážať komunálny odpad, ktorý je umiestnený mimo zberných nádob, a ktorý sa nachádza na miestach, ktoré na to nie sú určené.

Pri ďalšom zbere odpadu už takto vyhodený odpad nebude vyvezený!

Občania, ktorí vytvárajú tieto čierne skládky sa zároveň vystavujú hrozbe pokuty, v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. (Zákon o odpadoch).

 

foto: Brantner Poprad, s.r.o.

 

 

Mohlo by Vás zaujímať...