Plánované prerušenie distribúcie elektriny v mesiaci október 2021

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v mesiaci október 2021 je v obci Hranovnica plánované nasledovné prerušenie distribúcie elektriny:

28. október 2021 (štvrtok) od 8.00 do 13.10 hod.: 

  • ul. Hviezdoslavova, Mlynská, SNP

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice:
Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny – 28. október 2021
(publikované 4.10.2021)

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo vašej obci. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, na rozdiel od  plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť.

Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).

Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny posiela VSD v zákonom stanovenej lehote v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike. V zmysle tohto zákona tiež platí pravidlo, že odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Aktuálne informácie o plánovaných odstávkach nájdete na tejto stránke.

 

VSD, a.s.

Mohlo by Vás zaujímať...