Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu na rok 2022

Vážení občania, spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. zverejnila kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu na rok 2022 v obci Hranovnica.

Podľa vyjadrenia spoločnosti Brantner, harmonogramy zberu v papierovej forme budú na obecný úrad doručené v priebehu mesiaca december 2021. Obec následne zabezpečí ich distribúciu do každej domácnosti. Kalendár v elektronickej podobe je počas celého roka taktiež zverejnený na ľavom paneli našej webovej stránky.

Pripomíname, že triedenie odpadu výrazne redukuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku, eliminuje čierne skládky odpadov, znižuje náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku, šetria sa prírodné zdroje a suroviny, ktoré môžu byť ďalej využité, znižujú sa nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie, čím občan prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu.

V tejto súvislosti opätovne zdôrazňujeme, že zvyšovanie poplatkov za odpad do budúcna môžeme zastaviť len lepším separovaním komunálneho odpadu.

 

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, Poprad:
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu na rok 2022
(publikované 8.12.2021)

Môže sa Vám ešte páčiť...