Základná škola oznamuje: Žiaci II. stupňa sa budú od 13.12. do 17.12. vzdelávať dištančne

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica oznamuje žiakom a rodičom, že Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2021/21911:2-A1810 zo dňa 8. decembra 2021 sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v ZŠ pre žiakov II. stupňa s účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021.

Žiaci II. stupňa prechádzajú na dištančné vyučovanie.

Keďže podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, školské vyučovanie a doučovanie sa bude realizovať nasledovne (bod 3. Rozhodnutia):

  • 9.A, 9.B, 5.A, 5.B – pondelok, streda, piatok – 4 vyučovacie hodiny,
  • 5.C, 6.D, 7.B, 8.C,D, 9.C – utorok, štvrtok – 4 vyučovacie hodiny,
  • 6.A,B,C, 7.A, 8.A,B – utorok, štvrtok 11.00 – 13.00 hod. – konzultácie s triednymi učiteľmi (preberanie študijných materiálov, vysvetlenie úloh, odovzdávanie vypracovaných zadaní).

Žiaci I. stupňa sa budú vyučovať všetci ráno podľa riadneho rozvrhu.

 

Mgr. Ľubica Šifrová
riaditeľka školy

 

Môže sa Vám ešte páčiť...