Termíny skúšok elektromotorických a elektronických sirén v roku 2022

Na základe pokynov Ministerstva vnútra SR – Sekcie krízového riadenia Bratislava, evidované pod číslom SKR-OOR2-2021/000705-018, akustické preskúšanie sirén je potrebné vykonať v nižšie uvedených termínoch dvojminútovým stálym tónom po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky.

Podľa ustanovenia § 3, ods. 4 zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, preskúšanie systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje Ministerstvo vnútra SR.

Stanovené termíny pre obec Hranovnica:

 • 14. januára 2022,
 • 11. februára 2022,
 • 11. marca 2022,
 • 8. apríla 2022,
 • 13. mája 2022,
 • 10. júna 2022,
 • 8. júla 2022,
 • 12. augusta 2022,
 • 9. septembra 2022,
 • 14. októbra 2022,
 • 11. novembra 2022,
 • 9. decembra 2022.

 

Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia, Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad:
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania SR v roku 2022
(publikované 7.1.2022)

Môže sa Vám ešte páčiť...