Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 2/2022: Protipožiarne zabezpečenie obce Hranovnica

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 2/2022 (zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Predmetom zákazky sú Stavebné práce – Protipožiarne zabezpečenie obce Hranovnica.

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Výzva na predloženie ponuky č.2/2022: Protipožiarne zabezpečenie obce Hranovnica
(publikované 15.3.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Príloha k výzve na predloženie ponuky č.2/2022: Zadanie s výkazom výmer
(publikované 15.3.2022)

Môže sa Vám ešte páčiť...