Oznam základnej školy: V dňoch 20.4. a 21.4. sa uskutoční zápis do 1. ročníka ZŠ

Riaditeľka Základnej školy v Hranovnici oznamuje rodičom detí, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v dňoch 20. a 21. apríla 2022 v čase od 13.00 do 17.00 hod. v budove Základnej školy v Hranovnici.

Zápisu sa zúčastnia deti narodené od 1. septembra 2015 do 31. augusta 2016.

Zápis sa uskutoční s osobnou účasťou detí za prítomnosti oboch zákonných zástupcov.

Na zápis je potrebné priniesť:

  • občiansky preukaz oboch rodičov,
  • 10,00 € na pracovné zošity.

Prijímacie konanie začína podaním Prihlášky na základné vzdelávanie, ktorú musia podpísať obaja zákonný zástupcovia (matka aj otec). Prihlášku dostane zákonný zástupca pri zápise dieťaťa alebo si ju môže stiahnuť z webového sídla školy a priniesť na zápis už podpísanú obidvoma rodičmi.

Poznámka:

Ak je dieťa súdom zverené do starostlivosti starých rodičov, dieťa sa zúčastní zápisu v sprievode starých rodičov, nie rodičov. Potrebné je priniesť aj súdne Rozhodnutie o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti.

 

Mgr. Ľubica Šifrová
riaditeľka školy

Môže sa Vám ešte páčiť...