Komerčný oznam: Projekt opatrovateľskej služby Familiaris

Projekt opatrovateľskej služby Familiaris vznikol už v roku 2006 z iniciatívy dobrých ľudí, ktorí chceli pomôcť seniorom a ľuďom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby. Iniciátorom bol predseda Rady združenia PhDr. František Drozd, PhD. s manželkou.

Radi by sme túto službu umožnili aj rodinám vo Vašej obci prostredníctvom poskytovania opatrovateľskej služby priamo v domácnosti seniorov.

Naše opatrovateľky majú skúsenosti v týchto oblastiach:

  • domáce práce (bežné upratovanie, varenie, žehlenie, pranie, nákupy,…),
  • príprava a podávanie jedál,
  • pomoc pri telesnej hygiene,
  • pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, vstávaní,
  • sprievod k lekárovi a podávanie liekov podľa pokynov lekára,
  • poskytovanie pomoci  pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Všetky podrobné informácie o poskytovaní opatrovateľskej služby vrátane cenníka sú k dispozícii na stránke:
https://www.familiaris.sk/

Cenník:
https://opatera.webnode.sk/cennik/

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
https://www.familiaris.sk/doma-je-doma-ii/

„Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.“

Kontakt:
Familiaris
0948 619 739
https://www.familiaris.sk/

Môže sa Vám ešte páčiť...