Podtatranské múzeum v Poprade a Prešovský samosprávny kraj pozývajú: Výstava „Začepčený Spiš“

Podtatranské múzeum v Poprade a Prešovský samosprávny kraj Vás pozývajú na výstavu „Začepčený Spiš“, ktorá prezentuje tradíciu pokrývok hlavy vydatých žien na Spiš prostredníctvom čepcov z obcí bývalej Spišskej župy. Okrem tradičných čepcov zo Spiša sú súčasťou výstavy aj meštianske typy čepcov, šatky a dievčenské party. Výstava „Začepčený Spiš“ predstavuje spojenie ukážky zbierkových predmetov Podtatranského múzea v Poprade, Múzea v Kežmarku a predmetov zo súkromných zbierok.

Vernisáž výstavy sa uskutoční v rámci Noci múzeí a galérií v sobotu 14. mája 2022 o 16:00 s bohatým kultúrnym programom a vystúpením folklórneho súboru Zespół Folklorystyczny „Hajduki“ z Łapsz Wyżnych. Okrem vystúpenia folklórneho súboru budú súčasťou podujatia komentované prehliadky expozície Poprad a okolie v zrkadle vekov, tvorivé dielne pre deti či fotokútik s dobovým oblečením.

Výstava je sprístupnená v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského 72/4 v Poprade, na druhom nadzemnom podlaží v termíne od 14.5.2022 do 30.9.2022.

Výstavu „Začepčený Spiš“ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Realizácia výstavy:

Elena Bekešová, Marek Ružinský, Adam Benko – Hranovnická Modrotlač

Spolupracovali:

Folklórny súbor Kečera, Folklórny súbor Pantlička, Folklórny súbor Štvorčan, Folklórny súbor Taľar, Ing. Arch. Gabriel Dulovič, Ing. Mária Kramárová , Martina Lapčáková, Mgr. Dorota Mošová, Zuzana Šefferová, Zuzana Užíková, Múzeum v Kežmarku, Zespół Folklorystyczny „Hajduki“ z Łapsz Wyżnych

Obce:

Forbasy, Hraničné, Chmeľnica, Kamienka, Kobeliarovo, Kolačkov, Lacková, Lendak, Liptovská Teplička, Nižné Ružbachy, Plaveč, Rejdová, Veľká Franková, Vyšné Ružbachy

Upozorňujeme vážených návštevníkov, že parkovanie v priestoroch múzea počas podujatia nebude možné. Ďakujeme za pochopenie.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Zmena programu vyhradená.

Môže sa Vám ešte páčiť...