Letný zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu

Zber nebezpečného odpadu:

Obec Hranovnica oznamuje, že od utorka 19. júla 2022 do pondelka 25. júla 2022 bude pri obecnom úrade pristavená zberňa na nebezpečný odpad do ktorej môžete doniesť znečistené obaly od škodlivín, použitý motorový olej, akumulátory a žiarivky.

Otváracie hodiny mobilnej zberne na nebezpečný odpad
utorok 19.7.2022 15.00 – 17.00
streda 20.7.2022 9.00 – 11.00 15.00 – 17.00
štvrtok 21.7.2022 9.00 – 11.00 15.00 – 17.00
piatok 22.7.2022 9.00 – 11.00 15.00 – 17.00
sobota 23.7.2022 9.00 – 11.00
nedeľa 24.7.2022
pondelok 25.7.2022 9.00 – 11.00 15.00 – 17.00

Donesený nebezpečný odpad sa uloží rovno do zberne. Žiadame Vás, aby ste nebezpečný odpad nenosili mimo určených hodín a nekládli ho k zberni. Zodpovedný pracovník je p. Martin Gajan.

 

Zber elektroodpadu:

V sobotu 23. júla 2022 sa vykoná zber elektroodpadu. Elektroodpad je potrebné doniesť v uvedený deň do 10.00 hod. k obecnému úradu.

Medzi elektroodpad patrí:

 • elektronické a elektrické prístroje a zariadenia,
 • televízory,
 • rádiá,
 • počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika,
 • videá,
 • variče,
 • ohrievače,
 • kávovary,
 • práčky,
 • elektromotory,
 • ručné elektrické náradie,
 • elektrické automaty.

Elektroodpad musí byť vcelku, t.z. nerozobraný.

Upozorňujeme občanov, aby nedonášali k mobilnej zberni v dňoch 19.7.2022 – 22.7.2022 elektrospotrebiče, lebo obec ich do termínu zberu elektroodpadu (t.j. do 23.7.2022) nemá kde uskladniť!!!

Občania, ktorí majú záujem o prevoz veľkých elektrospotrebičov od rodinného domu ku obecnému úradu  (napr. práčky, chladničky, mrazničky a sporáky) nech nahlásia do 22. júla 2022 (do piatku) na obecnom úrade meno, adresu, druh a počet elektrospotrebičov.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...