Ponuka voľného pracovného miesta: Odborný zamestnanec spoločného školského úradu Veľký Slavkov

Spoločný školský úrad Veľký Slavkov nás požiadal o zverejnenie ponuky voľného pracovného miesta odborného zamestnanca spoločného školského úradu Veľký Slavkov:

Miesto výkonu práce:

 • Obecný úrad Veľký Slavkov, Kpt. Morávku 117, Veľký Slavkov

Druh pracovného pomeru:

 • plný úväzok

Termín nástupu:

 • ihneď resp. podľa dohody

Mzdové podmienky:

 • V zmysle zákona 553/2003 Z. z. (Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov), závisí od počtu rokov odbornej praxe + osobný príplatok + príplatok za prenesený výkon štátnej správy

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy
 • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania
 • vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov a školských zariadení, poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • príspevok do III. piliera DS
 • 13. plat
 • ďalšie odmeny

Požiadavky na zamestnanca

 • pozícií vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa resp. vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore:

 • pedagogické zameranie

Jazykové znalosti:

 • Slovenský jazyk – Expert (C2)
 • vodičský preukaz: B
 • prax na pozícií/v oblasti: školstvo – pedagóg na I. a II. stupni ZŠ resp. MŠ min. 5 rokov

Osobné predpoklady a zručnosti:

 • odborná a pedag. spôsobilosť požadovaná pre ZŠ v zmysle Vyhl. MŠVVaR SR č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov
 • min. 5 ročná pedagogická prax
 • znalosť legislatívy v školstve a vo verejnej správe
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • výborné organizačné a komunikačné schopnosti
 • samostatnosť, zodpovednosť, rozhodnosť
 • ovládanie práce s počítačom (Microsoft Office, Internet, Microsoft Outlook)

Zasielanie žiadosti:

Lehota pre zaslanie žiadosti:

 • najneskôr do 22.8.2022.
 • Informácie o výberovom konaní:

Na ústny pohovor budú prizvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kritéria požadovanej kvalifikácie a odbornej praxe. Termíny ústnych pohovorov budú vopred dohodnuté telefonicky resp. emailom.

 

Ing. Slavomír Pucci
starosta obce Veľký Slavkov

Obec Veľký Slavkov, Kpt. Morávku 117, 059 91 Veľký Slavkov
Ponuka voľného pracovného miesta: Odborný zamestnanec spoločného školského úradu Veľký Slavkov
(publikované 25.7.2022)

Môže sa Vám ešte páčiť...