Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 4/2022: Stavebné práce – Rekonštrukcia chodníka pri MŠ na ul. Hviezdoslavovej

Obec Hranovnica ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na zákazku Stavebné práce – Rekonštrukcia chodníka pri MŠ na ul. Hviezdoslavovej.

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Výzva na predloženie ponuky č.4/2022: Stavebné práce – Rekonštrukcia chodníka pri MŠ na ul. Hviezdoslavovej
(publikované 25.7.2022)

Môže sa Vám ešte páčiť...