Oznam pre rodičov stravníkov v školskej jedálni

Vážení rodičia stravníkov v školskej jedálni,

na základe úpravy rozpätia finančných pásiem MŠ SR od 1.1.2023 a prijatého VZN č. 3/2022 obce Hranovnica k zmene výšky príspevku na nákup potravín sa upravuje výška finančného príspevku od 1.1.2023 nasledovne:

  • Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín za jedného žiaka stravníci vo veku 2 – 6 rokov pri celodennej prevádzke je 2,20 € na jeden deň (desiata – 0,50 €, obed – 1,20 €, olovrant – 0,40, režijné náklady – 0,10 €). 2.
  • Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín za jedného žiaka stravníci vo veku 2 – 6 rokov pri poldennej prevádzke je 1,80 € na jeden deň (desiata – 0,50 €, obed – 1,20 €, režijné náklady – 0,10 €).
  • Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín za jedného žiaka stravníci vo veku 6 – 11 rokov je 1,80 € na jeden deň (obed – 1,70 €, režijné náklady – 0,10 €).
  • Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín za jedného žiaka stravníci vo veku 11 – 15 rokov je 2,00 € na jeden deň (obed – 1,90 €, režijné náklady – 0,10 €).

Cena obeda pre dospelého stravníka je určená podľa vekovej kategórie 15-18/19-ročných stravníkov. Všetky uvedené sumy predstavujú 3. pásmo Finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo účinných od 1.1.2023. Prosíme preto rodičov, aby si nanovo nastavili platby. Ďakujeme!

 

Alena Vallušová
vedúca školskej jedálne

Môže sa Vám ešte páčiť...