Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu na rok 2023

Vážení občania, spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. zverejnila kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu na rok 2023 v obci Hranovnica.

Kalendáre v papierovej (tlačenej) forme budeme do domácností distribuovať počas najbližších dní.

Pripomíname, že kalendár v elektronickej podobe bude počas celého roka zverejnený aj na ľavom paneli našej webovej stránky.

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, Poprad:
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu na rok 2023
(publikované 28.12.2022)

Môže sa Vám ešte páčiť...