Obec Hranovnica pripravuje novú webovú stránku s aplikáciou, zmeny sa dotknú videozáznamov z OcZ a starších fotogalérií

Obec Hranovnica oznamuje verejnosti, že vzhľadom na neustále sa sprísňujúcu legislatívu v oblasti webových stránok bude nevyhnutné v najbližšej dobe pristúpiť k vytvoreniu nového webového sídla Obce Hranovnica. Samospráva obce sa tak rozhodla po dôkladnej analýze existujúcej webovej stránky a konzultáciách s odborníkmi v tejto oblasti.

Nová internetová stránka, ktorú Obec pripravuje, bude v maximálnej miere spĺňať požiadavky kladené na webové sídlo úradu miestnej samosprávy. Súčasťou nového webového sídla bude aj prehľadná aplikácia, ktorá bude občanov notifikáciami informovať o dôležitých oznamoch samosprávy.

V tejto súvislosti však nastane niekoľko zmien, ktoré je nutné spomenúť a vysvetliť:

  • Videozáznamy zo zasadnutí obecného zastupiteľstva sa už nebudú zverejňovať, nakoľko smernica EÚ v tejto oblasti zavádza prísne pravidlá (napr. doplnenie videozáznamu o titulky, súlad s GDPR smernicou, a pod.), ktorých splnenie je komplikované a momentálne nie je v možnostiach Obce Hranovnica. V tejto súvislosti pripomíname, že každé zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné a občania sa môžu na ňom zúčastniť. Kalendárny plán zasadnutí OcZ je zverejnený na tu.
  • Vzhľadom na skutočnosť, že v minulých rokov bolo vytvorené množstvo fotogalérií (cca 800), nebude možné ich všetky pretransformovať do obsahu novej webovej stránky. V tejto súvislosti oznamujeme občanom, že ak majú záujem o stiahnutie si nejakých starších fotografií zo stránky (pre osobnú potrebu), môžu tak urobiť do 15. marca 2023. Po tomto termíne už fotografie nebudú prístupné.

Veríme, že občania pochopia a uznajú tieto nevyhnutné kroky, ktoré je obec potrebná realizovať za účelom skvalitnenia poskytovania informácií verejnosti tak, aby boli v súlade s aktuálne platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie.

Môže sa Vám ešte páčiť...