Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hranovnica na roky 2023-2030: Dotazník pre občanov

Vážení obyvatelia obce Hranovnica, samospráva obce pripravuje rozvojový dokument pod názvom Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hranovnica na roky 2023 – 2030.

V tejto súvislosti Vás prosíme o vyplnenie tohto dotazníka. Vyplniť ho môžete najneskôr do 12.3.2023 (vrátane).

Môže sa Vám ešte páčiť...