SAD Poprad vyhovela žiadosti starostky obce, od 1.5. dochádza k zmene cestovného poriadku linky 821(706401)

Obec Hranovnica oznamuje občanom, predovšetkým rodičom detí, ktoré navštevujú ZŠ v Poprade, že SAD Poprad vyhovela žiadosti starostky obce na zmenu cestovného poriadku linky 821(706401) – zastavovanie školského spoja č. 12 na zastávkach na Starom Juhu (zastávky Námestie sv. Cyrila a Metoda a Tajovského) v termíne od 1.5.2023.

Ide o spoj, ktorý privezie ráno cestujúcich zo Spišského Štiavnika a pokračuje do Popradu s nenaplnenou kapacitou. Deti dochádzajúce do škôl na „Starom Juhu“ v Poprade  nemohli tento spoj využívať, pretože nestihli začiatok vyučovania a tak cestovali preplnenými rannými spojmi. Veríme, že pridanie zastávok v blízkosti škôl vyrieši tento problém a prispeje ku skvalitneniu cestovania našich školákov.

Zároveň si dovoľujeme požiadať rodičov detí, pre ktorých by uvedená zmena bola prínosom, aby svoje deti smerovali na uvedený spoj, pretože vyťaženosť tejto linky bude po pridaní zastávok monitorovaná a následne prehodnocovaná.

 

PhDr. Angelika Farkašová
starostka obce

 

SAD Poprad, a.s., Wolkerova 466, 058 49 Poprad:
Cestovný poriadok linky 821(706401 Svit – Poprad – Spišský Štiavnik – Vydrník) platný od 1.5.2023
(publikované 19.4.2023)

Môže sa Vám ešte páčiť...