Pozvánka: V piatok 12.5.2023 sa uskutoční stretnutie obyvateľov obce Hranovnica s vedením obce

Vážení spoluobčania,

Obec Hranovnica pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hranovnica na roky 2023-2030. V mesiaci marec bol na webovej stránke prístupný on-line dotazník, ktorý vyplnilo 86 respondentov, za čo sa chceme veľmi pekne poďakovať.

Tento počet je ale vzhľadom na počet obyvateľov našej obce podľa nášho názoru nízky. Vedenie obce k tomuto strategickému dokumentu pristupuje zodpovedne a participatívne, preto chceme vytvoriť priestor aj pre občanov, ktorí sa nevedeli, nemohli, prípadne nechceli zapojiť do on-line dotazníka.Chceme si vypočuť aj ich návrhy a pripomienky na zoradenie priorít rozvoja obce.

Pozývame Vás preto na

STRETNUTIE OBYVATEĽOV OBCE HRANOVNICA S VEDENÍM OBCE,

ktoré sa bude konať v piatok 12.5.2023 o 17.00 hod. v kinosále Kultúrneho domu v Hranovnici.

 

PhDr. Angelika Farkašová
starostka obce

Môže sa Vám ešte páčiť...