Pripravujeme vydanie monografie o obci Hranovnica: Pomôcť pri jej tvorbe môžete aj Vy

Obec Hranovnica sa v rámci realizácie kultúrno-spoločenských aktivít rozhodla pre vytvorenie monografie o obci Hranovnica. Záleží nám na kvalitnom spracovaní textov a samotnej publikácie, preto je príprava tohto diela naplánovaná na roky 2023 – 2025.

Prebehli prvé stretnutia s kolektívom autorov, podpísali sa Zmluvy o dielo autorských textov, obec požiadala o spoluprácu pri financovaní PSK formou dotácie. V rámci prípravy odborných textov bude v obci vykonaný aj etnologický prieskum.

Dovoľujem si Vás preto požiadať o Vaše návrhy, na ktorých pamätníkov, prípadne milovníkov histórie z radov našich spoluobčanov, by bolo vhodné sa obrátiť pri tomto prieskume.  Svoje návrhy prosím ohláste na Obecnom úrade, prípadne na plánovanom stretnutí obyvateľov obce bude pripravená urna na lístok, kde prosím napíšte Váš návrh.

Obec disponuje veľmi pekným archívom historických fotografií, ale ak by niekto z Vás, milí Hranovničania, vlastnil cenné fotografie, ktoré vypovedajú o histórii našej obce, prineste ich prosím na Obecný úrad, aby sme ich mohli spracovať na prípadné použitie autorom textov.

Všetkým Vám vopred ďakujem za spoluprácu a ochotu, teším sa na spoločné stretnutie.

S úctou

PhDr. Angelika Farkašová
Vaša starostka

Môže sa Vám ešte páčiť...