Plánované prerušenie distribúcie elektriny v mesiaci máj 2023

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v mesiaci máj 2023 je v obci Hranovnica – Dubina plánované nasledovné prerušenie distribúcie elektriny:

  • 23. máj 2023 (utorok) od 8.00 do 11.00 hod.: zoznam odberných miest si môžete pozrieť tu.

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo vašej obci. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, na rozdiel od  plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť.

Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). Aktuálne informácie o plánovaných odstávkach nájdete na tejto stránke.

VSD, a.s.

 

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice:
Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny – 23. máj 2023
(publikované 28.4.2023)

Môže sa Vám ešte páčiť...