Archív 2022

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.12.2021
(publikované 17.1.2021)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Stavebné povolenie stavby „Rekonštrukcia a dobudovanie MK na ulici Mlynská“ – Verejná vyhláška
(publikované 10.1.2022)

Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia, Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad:
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania SR v roku 2022
(publikované 7.1.2022)