Archív 2023

Správne poplatky na matrike platné od 1.1.2023
(publikované 31.1.2023)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.1.2023
(publikované 31.1.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Schválené Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hranovnica č. 1/2023 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(publikované 30.1.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Uznesenia prijaté na 3. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici dňa 27.1.2023 (uznesenia č.20/2023 až č.36/2022)
(publikované 30.1.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Kalendárny plán zasadnutí OcZ v roku 2023
(publikované 30.1.2023)

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
(publikované 24.1.2023)

Dohoda spoluvlastníkov na podanie spoločného priznania k dani z nehnuteľností
(publikované 24.1.2023)

Priznanie k dani za psa + príloha
(publikované 24.1.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 24.1.2023)

Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefániková 3651/13, 058 01 Poprad:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Martina Čonková, Hranovnica
(publikované 24.1.2023)

Referendum 21.1.2023:
Výsledky Referenda o možnosti skrátenia volebného obdobia
(publikované 22.1.2023)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.12.2022
(publikované 17.1.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Formulár na oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia (pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia)
(publikované 16.1.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Formulár na oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia (pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia)
(publikované 16.1.2023)

Referendum 21.1.2023:
Zápis voliča do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov
(publikované 14.1.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hranovnica č. 1/2023 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(publikované 12.1.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Určenie odmeny zástupcu starostky obce
(publikované 9.1.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Aktualizačné vzdelávanie v materských školách „Rozprávka a príbeh v edukácii MŠ“
(publikované 5.1.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Aktualizačné vzdelávanie v materských školách „Digitálne nástroje a aktivity na spestrenie vyučovania v MŠ“
(publikované 5.1.2023)