Archív publikovaných dokumentov 2021

Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 811 06 Bratislava:
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 30 zo 17. januára 2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
(publikované 19.1.2021)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Stavebné povolenie stavby „Výstavba chodníkov v obci Hranovnica“ – Verejná vyhláška
(publikované 18.1.2021)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.12.2020
(publikované 15.1.2021)

Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia:
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania SR v roku 2021
(publikované 7.1.2021)