Archív publikovaných dokumentov 2008

Schémy riešenia stavebného obvodu „Za cintorínom“

Schémy riešenia stavebného obvodu „Zafrajtoch“

Ideové návrhy riešenia parku na ul. SNP