Archív publikovaných dokumentov 2010

Príhovor starostu obce Ing. Martina Benka na 1. ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici pre volebné obdobie 2010 – 2014
(19.12.2010)

Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) verejnou vyhláškou.

Video č.2 z návštevy premiérky SR Ivety Radičovej v Hranovnici
(12.12.2010)

Video č.1 z návštevy premiérky SR Ivety Radičovej v Hranovnici
(12.12.2010)

Výsledky komunálnych volieb 2010
(27.11.2010)

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Hranovnici

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Výsledky volieb do Národnej Rady SR 2010 v obci Hranovnica

Návrhy riešenia Mierového námestia

Návrhy riešenia areálu Dobrovoľného hasičského zboru na Lúčke

Kalendár separovaného zberu odpadu na rok 2010

Informácie o projekte „Obec ako líder v rozvoji regiónu“

Výsledky 6. ročníka vianočného stolnotenisového turnaja