Archív publikovaných dokumentov 2013

Pozvánka na 39. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(23.12.2013)

Návrh programového rozpočtu obce Hranovnica na rok 2014
(12.12.2013)

Návrh rozpočtu obce Hranovnica na roky 2014-2016
(12.12.2013)

Návrh VZN č.3/2013 zabezpečovaní a ochrane verejného poriadku v obci Hranovnica
(11.12.2013)

Plagát – Predvianočná nedeľa
(6.12.2013)

Informácia o verejnom obstarávaní
(19.11.2013)

Plagát – turnaj v scrabble „O špigel profesora Štolca“
(19.11.2013)

Výsledky voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja a voľby poslancov zastupiteľstva PSK – hlasovanie v obci Hranovnica
(10.11.2013)

Stavebný úrad – Rozhodnutie Stavebné povolenie: „Autobusová zastávka Hranovnica“ – Verejná vyhláška
(31.10.2013)

Kandidáti na poslancov Prešovského samosprávneho kraja
(29.10.2013)

Kandidáti na predsedu Prešovského samosprávneho kraja
(29.10.2013)

Pozvánka na 36. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(28.10.2013)

Propagačný plagát fotografickej súťaže „Hranovnica v objektíve“
(25.10.2013)

Stavebný úrad – Územné rozhodnutie: Rozhodnutie o umiestnení „Novostavba rodinného domu Hranovnica“ – Verejná vyhláška (stavebníci Marek Liptaj a manželka Daniela Liptajová)
(17.10.2013)

Plagát – Detský bazár 2013
(16.10.2013)

Stavebný úrad – Územné rozhodnutie: Rozhodnutie o umiestnení „Hranovnica – rekonštrukcia NN a DP z TS Dubina-Píla a zriadenie trafostanice“ na pozemkoch v katastrálnom území Hranovnica (stavebník ENERPRO s.r.o., Košice) – Verejná vyhláška
(8.10.2013)

Leták o jesennom zbere papiera
(3.10.2013)

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby „Autobusová zastávka Hranovnica“ – Verejná vyhláška
(26.9.2013)

Informačný materiál o knihách zakúpených z dotácie Ministerstva kultúry SR v roku 2013
(25.9.2013)

Informácie o novej službe knižnice: „Knižnica do domu“
(25.9.2013)

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby „Novostavba rodinného domu Hranovnica“ – Verejná vyhláška (stavebníci Marek Liptaj a manželka Daniela Liptajová)
(23.9.2013)

Pozvánka na pokrač. 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(18.9.2013)

Pozvánka na 32. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(4.9.2013)

Plagát – Koncert komorného kvinteta
(4.9.2013)

Plagát – Šachový turnaj dvojčlenných družstiev
(4.9.2013)

Jesenná burza kníh – zoznam
(26.8.2013)

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby „Rekonštrukcia kravína“
(10.8.2013)

Plagát – Púť Kráľovskou cestou 2013 XI. ročník Memoriálu mladých tragicky zosnulých Hranovničanov
(2.8.2013)

Pozvánka na 30. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(1.8.2013)

Prerušenie distribúcie elektriny
(29.7.2013)

Prerušenie distribúcie elektriny
(27.7.2013)

Propozície XIII. ročníka hasičskej súťaže „O pohár obce Hranovnica“
(18.7.2013)

Plagát – Memoriál Eduarda Benku 2013
(15.7.2013)

Prerušenie distribúcie elektriny
(9.6.2013)

Pozvánka na 29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(9.6.2013)

Prerušenie distribúcie elektriny
(3.6.2013)

Návrh Záverečného účtu obce Hranovnica za rok 2012
(30.5.2013)

Návrh VZN č.1/2013 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb v obci Hranovnica
(30.5.2013)

Návrh VZN č.2/2013 – Požiarny poriadok obce Hranovnica
(30.5.2013)

Plagát – Cyklopúť mikroregiónu Pramene na Smrečiny
(26.5.2013)

Oznámenie o povinnej vakcinácii psov (MVDr. Vozár)
(22.5.2013)

Plagát – Deň detí 2013
(21.5.2013)

Prerušenie distribúcie elektriny
(9.5.2013)

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 30. apríla 2013 až do odvolania
(2.5.2013)

Pozvánka na 28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(17.4.2013)

Kalendár podujatí Mikroregiónu Pramene Hornádu a Čierneho Váhu na rok 2013
(15.4.2013)

Zámer odpredať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa
(2.4.2013)

Rozhodnutie stavebného úradu: Stavebné povolenie na stavbu „Hranovnica, VN 478 – úprava VN prípojky pre Vernár“
(11.3.2013)

Plagát – Noc s Andersenom
(6.3.2013)

Plagát – „Bars šikovna sobota“
(6.3.2013)

Prihláška na Noc s Andersenom
(4.3.2013)

Pozvánka na 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(19.2.2013)

Program jarných prázdnin 2013 s Obecnou knižnicou
(14.2.2013)

Informačný materiál o zakúpených knihách z grantového programu Ministerstva kultúry SR v roku 2012
(7.2.2013)

Verejná súťaž: predaj dreva získaného z výrubu stromov – 43 ks drevín topoľov
(4.2.2013)

Plagát – Ekumenické dni 2013
(11.1.2013)

Pozvánka na 25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(11.1.2013)

Formulár na oznámenie malého zdroja znečistenia ovzdušia
(7.1.2013)

Kalendár zberu komunálneho odpadu, nebezpečného odpadu, papiera, starého textilu, objemového a stavebného odpadu na rok 2013
(4.1.2013)