Archív stránok volebného obdobia 2006 – 2010

Výsledky komunálnych volieb v roku 2006

Poslanci obecného zastupiteľstva

Dochádzka poslancov na rokovania obecného zastupiteľstva

Členovia komisií pri obecnom zastupiteľstve

Uznesenia obecného zastupiteľstva

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Hranovnica