Archív stránok volebného obdobia 2010 – 2014

Starostom obce Hranovnica vo volebnom období 2010 – 2014 bol Ing. Martin Benko, zástupcom starostu Miloslav Fedor.

Výsledky komunálnych volieb v roku 2010

Poslanci obecného zastupiteľstva

Dochádzka poslancov na rokovania obecného zastupiteľstva

Členovia komisií pri obecnom zastupiteľstve

Uznesenia obecného zastupiteľstva

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hranovnici