Archív stránok volebného obdobia 2010 – 2014

Výsledky komunálnych volieb v roku 2010

Starosta obce Ing. Martin Benko

Poslanci obecného zastupiteľstva

Dochádzka poslancov na rokovania obecného zastupiteľstva

Členovia komisií pri obecnom zastupiteľstve

Uznesenia obecného zastupiteľstva

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hranovnici