Archív stránok volebného obdobia 2014 – 2018

Starostom obce Hranovnica vo volebnom období 2014 – 2018 bol Vladimír Horváth, zástupcom starostu Ing. Martin Valluš. Prednostom obecného úradu bol JUDr. Lukáš Antoni.

Komunálne voľby 2014

Výsledky volieb starostu obce Hranovnica

Výsledky volieb poslancov Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Dochádzka poslancov na rokovania obecného zastupiteľstva

Členovia komisií pri obecnom zastupiteľstve

Uznesenia obecného zastupiteľstva

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
platný od 30.1. 2015, novelizovaný 30.10.2015