Archív stránok volebného obdobia 2014 – 2018

Komunálne voľby 2014

Výsledky volieb starostu obce Hranovnica

Výsledky volieb poslancov Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Dochádzka poslancov na rokovania obecného zastupiteľstva

Členovia komisií pri obecnom zastupiteľstve

Uznesenia obecného zastupiteľstva

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
platný od 30.1. 2015, novelizovaný 30.10.2015