Archív stránok volebného obdobia 2018 – 2022

Starostom obce Hranovnica vo volebnom období 2018 – 2022 bol Vladimír Horváth, zástupcom starostu Ing. Martin Valluš. Prednostom obecného úradu bol JUDr. Lukáš Antoni.

Komunálne voľby 2018

Výsledky volieb starostu obce Hranovnica

Výsledky volieb poslancov Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Členovia komisií pri obecnom zastupiteľstve

Dochádzka poslancov na zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenia obecného zastupiteľstva