Author: obec Hranovnica

Komerčný oznam: Preladenie antény na príjem TV vysielania

Spoločnosť Rádio makler, s.r.o., Bratislava, nás požiadala o zverejnenie nasledujúceho oznamu: Obyvatelia, ktorí sledujú televízne vysielanie cez anténu,  prelaďte si prosím svoje televízne prijímače.  Zmenili sa frekvencie voľného vysielania. Ak vám vypadlo vysielanie cez...

Upozornenie na zákaz spaľovania odpadu

Obec Hranovnica upozorňuje obyvateľov na zákaz spaľovania komunálneho odpadu a zneškodňovania biologicky rozložiteľného odpadu spaľovaním podľa § 13 písm. g) a h) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Za porušenie...

Pozvánka na stretnutie seniorov

Obec Hranovnica srdečne pozýva našich seniorov na stretnutie pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutoční 23.10.2019 (streda) o 16.00 hod. v kinosále Kultúrneho domu v Hranovnici. Po programe detských účinkujúcich...

Kde je drevo zo spíleného stromu?

V utorok 8.10. Obec Hranovnica pristúpila k spíleniu stromu – jedle, ktorá sa nachádza v „parku“ oproti nápisu Hranovnica (pri vstupe do ulice Rovná). Strom bol dlhší čas vyschnutý a tento havarijný stav mohol...

Jesenný zber veľkoobjemového odpadu

Obec Hranovnica oznamuje, že od soboty 19.10.2019 do štvrtka 24.10.2019 rozmiestni v obci veľkoobjemové kontajnery. Kontajnery budeme počas stanoveného obdobia presúvať na rôzne miesta v obci, aby boli podľa potrieb čo najbližšie k obyvateľom....

Nezačipované psy nebudú od 1.11.2019 ošetrené

Veterinárna poliklinika MVDr. Tibora Vozára upozorňuje chovateľov psov, že od 1. novembra 2019 končí prechodná doba, počas ktorej by mali byť psy začipované. Podľa zákona veterinárny lekár nesmie od tohto dátumu nečipovaného psíka ošetriť...