Author: obec Hranovnica

Oznamy Základnej školy v Hranovnici

Riaditeľka Základnej školy v Hranovnici oznamuje  žiakom a rodičom žiakov Základnej školy v Hranovnici rozpis odovzdávania študijných materiálov žiakom podľa jednotlivých tried. Tento rozpis je zverejnený aj na webovej stránke základnej školy a na...

Oznamy Základnej školy v Hranovnici

Usmernenie k prihláškam na stredné školy Postup pri podávaní prihlášok na stredné školy: Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ, ktorú žiak navštevuje do 15. mája 2020. Prihlášku vyplňuje výchovný poradca na základe údajov...

Počas Veľkej noci autobusy SAD Poprad, a.s. nebudú vôbec premávať

Slovenská autobusová doprava Poprad, a.s. ako upozorňuje na celoplošné obmedzenie autobusovej dopravy. Prešovský samosprávny kraj svojim opatrením zrušil prevádzku prímestskej autobusovej dopravy počas veľkonočných sviatkov. V dňoch 10.4.-13.4.2020 (Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa,...

Oznamy Základnej školy v Hranovnici

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica oznamuje, že na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov a zamestnancov školy na základe rozhodnutia hlavného...