Author: obec Hranovnica

Jesenný zber veľkoobjemového odpadu

Obec Hranovnica oznamuje, že od soboty 19.10.2019 do štvrtka 24.10.2019 rozmiestni v obci veľkoobjemové kontajnery. Kontajnery budeme počas stanoveného obdobia presúvať na rôzne miesta v obci, aby boli podľa potrieb čo najbližšie k obyvateľom....

Nezačipované psy nebudú od 1.11.2019 ošetrené

Veterinárna poliklinika MVDr. Tibora Vozára upozorňuje chovateľov psov, že od 1. novembra 2019 končí prechodná doba, počas ktorej by mali byť psy začipované. Podľa zákona veterinárny lekár nesmie od tohto dátumu nečipovaného psíka ošetriť...

Odpadové hospodárstvo: ELEKTROODPAD

V čoraz viac digitalizovanom svete je pre nás život bez elektrických a elektronických zariadení nepredstaviteľný. Počítače, mobilné telefóny a tablety sa stali našimi každodennými spoločníkmi. Keďže veľa konzumujeme, následne aj veľa elektroodpadu vyhadzujeme. Ročné...

Jesenný hromadný odber krvi

Jesenný hromadný odber krvi zorganizoval Miestny spolok SČK v Hranovnici v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Poprade v nedeľu 15.9.2019 opäť v priestoroch Základnej školy v Hranovnici. Odberu sa zúčastnilo celkovo 26 darcov,...

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky...